Έναρξη του προγράμματος IntellIoT, ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο προϋπολογισμού €8εκ. με αντικείμενο τη Επόμενη Γενιά συστημάτων IoT