Έναρξη του προγράμματος IntellIoT, ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο προϋπολογισμού €8εκ. με αντικείμενο τη Επόμενη Γενιά συστημάτων IoT

  • Το έργο ‘IntellIoT’ προτείνει ευφυείς, αυτόνομες και ανθρωποκεντρικές λύσεις για τους τομείς της υγείας, της βιομηχανικής και αγροτικής παραγωγής
  • Χρησιμοποιώντας Τεχνητή Νοημοσύνη και τεχνολογίες Internet of Things (IoT) και αξιοποιώντας τις δυνατότητες επικοινωνίας των επερχόμενων δικτύων πέμπτης γενιάς (5G), το IntellIoT σκοπεύει στην ανάπτυξη μιας αρχιτεκτονικής αναφοράς για την ανάπτυξη εφαρμογών που μπορούν να διαχειριστούν απομακρυσμένες δραστηριότητες επιτυγχάνοντας υψηλό βαθμό αποδοτικότητας και ασφάλειας
  • Το έργο έχει διάρκεια τρία χρόνια, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συνολικό προϋπολογισμό €8 εκ. και συμμετέχουν 13 εταίροι από εννιά χώρες, ανάμεσα στους οποίους και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.) Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης

Η έλευση της πανδημίας του κορονοϊού, έχει τοποθετήσει τις ψηφιακές τεχνολογίες σε μια πρωτόγνωρα σημαντική θέση για τη διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, καθώς και τη συνέχιση (ή και ανάπτυξη) οποιωνδήποτε βιομηχανικών και εμπορικών δραστηριοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι τεχνολογίες Internet of Things (IoT) καθίστανται εξαιρετικά εργαλεία, όμως η πραγματικότητα που έχει επιβάλλει ο ιός Covid-19, αναγκάζει τις σχετικές εφαρμογές να μετασχηματιστούν από απλές λειτουργίες διασύνδεσης συσκευών και να προσθέσουν χαρακτηριστικά ευφυΐας, αυτόνομης λειτουργίας και επαυξημένης ασφάλειας σε όλο τους το εύρος και ειδικότερα στους κόμβους που βρίσκονται πλησιέστερα στους τελικούς χρήστες (edge).

Το έργο H2020 IntellIoT (Intelligent, distributed, human-centered and trustworthy IoT environments), αποτελεί μια πανευρωπαϊκή δράση Έρευνας και Καινοτομίας που ξεκίνησε επίσημα την 1η Οκτωβρίου 2020. Είναι μία από τις έξι Δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας (Research and Innovation Actions – RIA) που ξεκίνησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2020 με το στόχο να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις και συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο εστιάζοντας στην επόμενη γενιά συστημάτων Internet of Things που βασίζονται στη χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας 5G.

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας αρχιτεκτονικής αναφοράς που θα επιτρέψει την υλοποίηση και λειτουργία (ημι-) αυτόνομων εφαρμογών IoT, η ευφυΐα των οποίων θα εξελίσσεται δυναμικά μέσω της διατήρησης του ανθρώπινου παράγοντα στην διαδικασία λειτουργίας. Για την πραγματοποίηση του στόχου αυτού απαιτείται η υλοποίηση αξιόπιστων και αποδοτικών υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών στα άκρα του δικτύου (δηλαδή κοντά στους χρήστες και τις συσκευές IoT) και η αξιοποίηση τεχνολογιών όπως κατανεμημένα συστήματα, τεχνητή νοημοσύνη και συστήματα επαυξημένης πραγματικότητας. Ταυτόχρονα, απαιτούνται σημαντικές καινοτομίες στους τομείς της ασφάλειας, προκειμένου οι τελικοί χρήστες να μπορούν να εμπιστευθούν τη χρήση αυτών των συστημάτων και να διασφαλίζονται η προστασία και ιδιωτικότητα τους.