Νέα & Ανακοινώσεις

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στα πλαίσια του έργου με ακρωνύμιο“ REBECCA – No 101097224”, κωδικός Ε.Π.Ι.Τ.Σ. 60047.

Έναρξη του προγράμματος IntellIoT, ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο προϋπολογισμού €8εκ. με αντικείμενο τη Επόμενη Γενιά συστημάτων IoT

Αναρτήσεις στη Διαύγεια

Διαύγεια
Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (E.Π.Ι.Τ.Σ.) παρέχονται από τη Διαύγεια σε μορφή rss. Μπορείτε να δείτε όλες τις αναρτήσεις εδώ.
 1. Χρηματικό Ένταλμα 307/2023
  Φορέας: Διαύγεια RSS - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δημοσιεύτηκε: 2023-06-13
 2. Χρηματικό Ένταλμα 306/2023
  Φορέας: Διαύγεια RSS - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δημοσιεύτηκε: 2023-06-13
 3. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων, ΑΠ.1451/60039
  Φορέας: Διαύγεια RSS - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δημοσιεύτηκε: 2023-05-17
 4. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων, ΑΠ.1452/60039
  Φορέας: Διαύγεια RSS - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δημοσιεύτηκε: 2023-05-17
 5. Έγκριση του με Α.Π.: 1421/11.05.23 αιτήματος δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος/60039.
  Φορέας: Διαύγεια RSS - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δημοσιεύτηκε: 2023-05-17
 6. Έγκριση του με Α.Π.: 1449/17.05.23 αιτήματος δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος/60039.
  Φορέας: Διαύγεια RSS - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δημοσιεύτηκε: 2023-05-17
 7. Σύμβαση Πρόσθετης Απασχόλησης #505 #15998
  Φορέας: Διαύγεια RSS - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δημοσιεύτηκε: 2023-05-15
 8. Ανάληψη Υποχρέωσης #1123205 #15922
  Φορέας: Διαύγεια RSS - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δημοσιεύτηκε: 2023-05-15
 9. Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 52023 #1123216 #15920
  Φορέας: Διαύγεια RSS - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δημοσιεύτηκε: 2023-05-15
 10. Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 52023 #1123205 #15919
  Φορέας: Διαύγεια RSS - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δημοσιεύτηκε: 2023-05-15
 11. Σύμβαση Έργου #499 #15766
  Φορέας: Διαύγεια RSS - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δημοσιεύτηκε: 2023-05-12
 12. Σύμβαση Έργου #502 #15768
  Φορέας: Διαύγεια RSS - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δημοσιεύτηκε: 2023-05-12
 13. Σύμβαση Έργου #501 #15767
  Φορέας: Διαύγεια RSS - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δημοσιεύτηκε: 2023-05-12
 14. Σύμβαση Έργου #503 #15769
  Φορέας: Διαύγεια RSS - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δημοσιεύτηκε: 2023-05-12
 15. Χρηματικό Ένταλμα 304/2023
  Φορέας: Διαύγεια RSS - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δημοσιεύτηκε: 2023-05-10