Οργάνωση – Δομή Ινστιτούτου

Διευθυντής

Καθηγητής Μιχάλης Πατεράκης Σχολή Ηλεκτρoλόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης, Διευθυντής και Πρόεδρος Δ.Σ.

Μέλη
  • Καθηγητής Αθανάσιος Λιάβας, Σχολή Ηλεκτρoλόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης, μέλος του Δ.Σ. το οποίο αναπληρώνει το Διευθυντή
  • Καθηγητής Απόστολος Δόλλας, Σχολή Ηλεκτρoλόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης
  • Αν. Καθηγητής Σωτήριος Ιωαννίδης, Σχολή Ηλεκτρoλόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης,
  • Αν. Καθηγητής Ευτύχιος Κουτρούλης, Σχολή Ηλεκτρoλόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης
  • Σπυρίδων Ψυχής, εκπρόσωπος ΤΕΕ, Τμήμα Δυτικής Κρήτης με αναπληρωτή τον Νικόλαο Σπανουδάκη
  • Ελευθέριος Κοπάσης, εκπρόσωπος Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε
  • Θεοδώρα Κυριακάκη, εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Χανίων με αναπληρωτή τον Νικόλαο Σελληνιωτάκη
  • Κωνσταντίνος Στραταριδάκης, εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης